1. Kupujący zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego Towaru NIEZWŁOCZNIE po jego otrzymaniu.
  2. Po dokonaniu opłaty reklamacje nie są uwzględniane.
  3. Firmy realizujące zakupy i potrzebujące rachunku RR kupują tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony https://agrobiz.pl a faktura zakupu zostanie dostarczona pocztą elektroniczną.