Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z produktów i usług oferowanych przez Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl z siedzibą w Dąbrówce.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie pod adresem https://agrobiz.pl jest właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego Agrobiz.pl z siedzibą w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny - Paweł Drzazga.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

   - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

   - poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

   - poprzez przyjęcie i wprowadzenie danych podanych dobrowolnie w trakcie rozmowy telefonicznej.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.:

a) imię i nazwisko

b) adres poczty elektronicznej email

c) numer telefonu kontaktowego

d) adres dostawy

e) adres siedziby Firmy lub Osoby zamawiającej towar lub usługę.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być ewentualnie tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa takie jak Policja, Urząd Skarbowy, itp.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Edycji można dokonać w każdym czasie logując się do utworzonego profilu konta Klienta. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

10. W przypadku ochrony danych lub ich niepodania nie będzie możliwe wykonanie zlecenia lub usługi.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

12. O wszelkich zmianach będziemy informować zamieszczając wszelkie informacje w Polityce prywatności dotyczącej naszego serwisu.

13. Pod adresem https://agrobiz.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.