Kilka słów o nas 

Gospodarstwo Ogrodnicze

Prowadzimy gospodarstwo od wielu lat na kazimierskiej ziemi. Koniunktura na rynku ogrodniczym jest bardzo dynamiczna dlatego naszym celem stało się prowadzenie gospodarstwa specjalistycznego opartego na produkcji pod wysokimi osłonami aby zapewnić ciągłość zbiorów. 

Pracownicy

W sezonie zatrudniamy Pracowników do zbioru owoców i prac pielęgnacyjnych. Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia pracy sezonowej w naszym gospodarstwie. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie proporcjonalne do osiąganych rezultatów. Odpłatność za kg zebranych owoców jest powszechnie przyjętą normą. 

Informacje

W Pracy stosujemy także system godzinowy. Wszystkich rozliczamy cyfrowo poprzez specjalny czytnik na kartę który rejestruje czas pracy każdego pracownika.